BİLİMSEL PROGRAM

19 April 2018

TRACK A (Day 1)
14:30 - 15:50 Meeting the Experts
Chairs: Başar Cander, Paul Kivela
14:30 - 14:50 ECG in Drug Poisoning
Roberta Petrino
14:50 - 15:10 Updates in CPR
Roger Dickerson
15:10 - 15:30 Ventilation in Cardiac Arrest
Abdo Khoury
15:30 - 15:50 Post-resuscitation Care after Cardiac Arrest: Tips & Tricks
Wilhelm Behringer
15:50 - 16:00 Coffee Break
16:00 - 18:00 Opening Session - Award Ceremony


20 April 2018

TRACK A (Day 2)
08:50 - 10:10 Patient Safety and Quality Improvement in ED
Chairs: Saravana Kumar, Barbara Hogan
08:50 - 09:10 Quality and Key Performance Indicators for ED What and How to Measure
Saravana Kumar
09:10 - 09:30 Creating Benchmarks: Working Together for an Intercontinental Reference Standards
Halim Hennes
09:30 - 09:50 Management Instruments in the ED
Barbara Hogan
09:50 - 10:10 Emergency Department Flow, Tips and Tricks
Ahmad Wazzan
10:10 - 10:20 Coffee Break
10:20 - 11:10 Satellite Symposium
Acillerde İKS ve SABA Kullanımı
Oturum Başkanı:
Başar Cander
Konuşmacılar: Zeynep Çakır, Hakan Erkuş
11:10 - 11:40 Coffee Break
11:40 - 13:00 Emergency Medicine World
Chairs: Paul Kivela, Fatima binte Abdullateef
11:40 - 12:00 Emergency Medicine in Mexico
Jesus Daniel Lopez Tapia
12:00 - 12:20 The Developement Tendency of Emergency Medicine in China
Wang Zhong
12:20 - 12:40 The Standardised Training for Emergency Medicine for Residency in China
Wei Jie
12:40 - 13:00 Emergency Medicine Subspecialty in USA
Paul Kivela
13:00 - 14:00 Lunch
14:00 - 15:20 Paediatric Track
Chairs: Sanaa Helmy, Narendra Nath Jena
14:00 - 14:20 Approach to Febrile Seizure in ED
Sanaa Helmy
14:20 - 14:40 Sepsis Updates in Pediatric Populations
Ulaş Saz
14:40 - 15:00 Examination of SICK Child 6 Resuscitation
Narendra Nath Jena
15:00 - 15:20 Children Are Not Young Adults
Halim Hennes
15:20 - 15:30 Coffee Break
15:30 - 16:20 Satellite Symposium
Acilde Başlayan Hayatlar: Tüm Yönleriyle Trombolitik Tedavi Yaklaşımı
Oturum Başkanı:
Başar Cander
Konuşmacılar: Mehmet Akif Topçuoğlu, Oktay Ergene, Can Sevinç
16:20 - 16:30 Coffee Break
16:30 - 17:50 Cardiology
Chairs: Srinath Kumar, Abdelouahab Bellou
16:30 - 16:50 Acute Coronary Syndromes Diagnosis Version: 2.0
Richard Body
16:50 - 17:10 High Sensitivty Troponins: Is Really a Gamechanger?
Dia Abdelmawla
17:10 - 17:30 New Oral Anticoagulants in Clinical Practice
Srinath Kumar
17:30 - 17:50 Update on the Management of Atrial Fibrillation in the ED
Abdelouahab Bellou

SALON B (2. Gün)20 Nisan 2018
08:50 - 10:10 Kardiyopulmoner Resüsitasyon
Oturum Başkanları: Zeynep Çakır, Mehmet Okumuş
08:50 - 09:10 Kardiyopulmoner Resüsitasyon - Update
Şevki Hakan Eren
09:10 - 09:30 Hipotermi/Normotermi ve Trombolitik/İntralipid Güncel Literatür
N. Belgin Akıllı
09:30 - 09:50 Mekanik CPR Cihazları: Ne kadar etkin?
Meltem AKKAŞ
09:50 - 10:10 Resusitasyon Sonrası Bakım
Hüseyin Cahit Halhallı
10:10 - 10:20 Kahve Arası
11:40 - 13:00 Akut Koroner Sendromlar
Oturum Başkanları: Şahin Aslan, Mehmet Koşargelir
11:40 - 12:00 AKS’de Komplikasyonların Farkındamıyız?
Hüseyin Narcı
12:00 - 12:20 Aort Acilleri
Yavuz Katırcı
12:20 - 12:40 STEMI’de Yeni İlaç Uygulamaları
Semih Korkut
12:40 - 13:00 Ani Kardiyak Ölümle Prezente Olan Durumlar
Havva Şahin Kavaklı
13:00 - 14:00 Yemek Arası
14:00 - 15:20 Kritik Bakım
Oturum Başkanları: Başar Cander, Şahin Çolak
14:00 - 14:20 Yeni Sepsis Kılavuzu ve Sepsiste Yeni Belirteçler
Bora Çekmen
14:20 - 14:40 Kritik Bakımda Olgularla Sedatif Paralizan İlaç Seçimleri
Dilber Üçöz Kocaşaban
14:40 - 15:00 Önemli Bir Mortalite Nedeni: ARDS’de Yeni Yaklaşımlar
Emin Fatih Vişneci
15:00 - 15:20 Acil Kritik Bakım Üniteleri Nereye Gidiyor
Başar Cander
15:20 - 15:30 Kahve Arası
16:30 - 17:50 Hava Yolu Yönetimi ve Ventilasyon
Oturum Başkanları: Mehmet Gül, Ramazan Köylü
16:30 - 16:50 Zorlu Havayolu Yönetiminde Yeni Cihazlar
Mehmet Gül
16:50 - 17:10 Acil Serviste Olgularla NIMV Kullanımı
Hüseyin Mutlu
17:10 - 17:30 Özel Durumlarda Mekanik Ventilasyon Yöntemleri
Y. Kemal Günaydın
17:30 - 17:50 Önemli Bir Karar: Weaning
Ramazan Köylü

SALON C (2. Gün)20 Nisan 2018
08:50 - 10:10 Acil Tıpta Geriatri Paneli
Oturum Başkanları: Şevki Hakan Eren, Can Aktaş
08:50 - 09:10 Giderek Büyüyen Bir Sorun; Geriatrik Aciller
Latif Duran
09:10 - 09:30 Acil serviste geriatrik hastalarda ilaç kullanımı
M. Numan Erdem
09:30 - 09:50 Geriatrik Travmalı hastada Acil Yaklaşım
Murat Daş
09:50 - 10:10 Acil serviste deliryum ve demans yönetimi
Birdal Yıldırım
10:10 - 10:20 Kahve Arası
11:40 - 13:00 Acil Afet Tıbbı
Oturum Başkanları: Neval Boztuğ, Şükrü Gürbüz
11:40 - 12:00 Yeni Bir Bilim Dalı Olarak Afet Tıbbı
İlhan Öztürk
12:00 - 12:20 Terör Saldırıları ve Savaş Ortamında Afet Tıbbı Uygulamaları
Neval Boztuğ
12:20 - 12:40 KBRN Saldırıları ve Yönetimi
İlhan Öztürk
12:40 - 13:00 Acil Afet Yönetiminde Önemli Sorunlar
Onur İncealtın
13:00 - 14:00 Yemek Arası
14:00 - 15:20 Akademik Acil Tıp ve Bilimsel Araştırmalar
Oturum Başkanları: Sedat Yanturalı, Nuri Bozdemir
14:00 - 14:20 Acil Tıpta Akademik Süreç
Ahmet Sebe
14:20 - 14:40 Sunum Nasıl Yapılmaz?
Gürkan Ersoy
14:40 - 15:00 Editör gözüyle iyi makale
Sedat Yanturalı
15:00 - 15:20 Asistan Eğitiminde Yeni hedefler
Önder Tomruk
15:20 - 15:30 Kahve Arası
16:30 - 17:50 Girişimler Paneli
Oturum Başkanları: Abdülkadir Gündüz, Ayhan Sarıtaş
16:30 - 16:50 Acil serviste pacemaker kullanımı
Şükrü Yorulmaz
16:50 - 17:10 Perikardiyosentez-Tüp Torakostomi
Esra Karaman
17:10 - 17:30 Rejional Bloklar
Mehmet Yiğit
17:30 - 17:50 İntraosseoz uygulamalar/intraosseoz farmokinetik
Neslihan Yücel

SALON D (2. Gün)20 Nisan 2018
08:50 - 10:10 ATUDER – TÜSAD Paneli
Oturum Başkanları: Ayşegül Bayır, Mecit Süerdem
08:50 - 09:10 Acilde Pnomoni Tanı ve Tedavisi
Ayşegül Bayır
09:10 - 09:30 Acilde Dispneli Hastaya Tanısal Yaklaşım
Funda Coşkun
09:30 - 09:50 KOAH Alevlenmelerinde Acil Tedavi
Burcu Yormaz
09:50 - 10:10 Pulmoner Embolide Trombolitik Tedavi
Oğuz Uzun
10:10 - 10:20 Kahve Arası
11:40 - 13:00 Critical Care
Chairs: Ahmad Wazzan, Wilhelm Behringer
11:40 - 12:00 Approach to the Crush İnjuries: Pearls and Pitfalls
Jameel Abualenain
12:00 - 12:20 ARDS New Guidelines
Harun Güneş
12:20 - 12:40 Extubation in ED: What Every Emergency Physician Should Know
Nalan Metin Aksu
12:40 - 13:00 Post Intubation Care: High Risk Patients in ED
Si ju Abraham
13:00 - 14:00 Yemek Arası
14:00 - 14:20 Symptosis Diagnosis
Chairs: Hussein Sabri, Wei Jie
14:00 - 14:20 Falls in the Elderly ED Patients; Causes, Treatment and Outcomes
Jiraporn Siri-on
14:20 - 14:40 Picking up High-Risk Headaches in Emergency Department
Kurtuluş Açıksarı
14:40 - 15:00 What’s New in Syncope Last Year?: New Guidelines
Imron Subhan
15:00 - 15:20 Great Imitator: Tips and Tricks for Hyperkalemia
Serpil Yaylacı
16:20 - 18:30 Asistan Bilgi Yarışması
Moderatörler: Zeynep Çakır, Behçet Al

21 April 2018

TRACK A (Day 3)
08:50 - 10:10 What is New? Mixed Bottle: ED & Critical Care
Chairs: Erol Ünlüer, Alice Hutin
08:50 - 09:10 Traumatic Cardiac Arrest
Fatima binte Abdullateef
09:10 - 09:30 I can change this game: Playing with ECMO
Alice Hutin
09:30 - 09:50 Ultrasound in cardiac arrest: when and where?
Erol Ünlüer
09:50 - 10:10 Sepsis update for the last year
Arif Karagöz
10:10 - 10:20 Coffee Break
10:20 - 11:10 Satellite Symposium
Yeni Kılavuzlara Göre Acil’de Vakalarla STEMI Yönetimi
Oturum Başkanı:
Başar Cander
Konuşmacı: Enver Atalar
11:10 - 11:20 Coffee Break
11:20 - 12:40 Mixed Bottle
Chairs: Luis Garcia, Barbara Hogan
11:20 - 11:40 Gender Discussion: women in leadership Position
Barbara Hogan
11:40 - 12:00 Emergency System Performance Comparation
Luis Garcia
12:00 - 12:20 In the Man’s World, After so Many Years of Practice, Would I Choose EM Again?
Tatjana Rajkovic
12:20 - 12:40 The Fundementals of ED Palliative Care: Should We Need
Nurşah Başol
12:40 - 14:00 Lunch
14:00 - 15:20 Professional Skills/ED Education
Chairs: Jesus Daniel Lopez Tapia, Roger Dickerson
14:00 - 14:20 Scoring Systems in ED
Paul Pageau
14:20 - 14:40 Medical Student Education in ED
Juliusz Jackubaszko
14:40 - 15:00 Prehospital Mass Casualty Response: Prehospital to ED
Constantine AU
15:00 - 15:20 The Largest Refugee Population in the World: Our Experience from Turkey
Yavuz Yiğit
15:20 - 15:30 Coffee Break
15:30 - 16:50 Imaging (Emergency Radiology)
Chairs: James Conolly, Zeki Atesli
15:30 - 15:50 SonoSchool Advantures: SonoIndia, SonoTurkey and SonoEgypt, who is next ?
Haitham Khalifa
15:50 - 16:10 Approach to Renal Failure with ultrasound
Fabith Moadeen
16:10 - 16:30 Lung Ultrasound beyond the basics
Zeki Ateşli
16:30 - 16:50 Shock Protocols with ultrasound in critically ill patients
James Conolly

SALON B (3. Gün)21 Nisan 2018
08:50 - 10:10 Acilde Travma
Oturum Başkanları: Ahmet Ak, Hakan Oğuztürk
08:50 - 09:10 Acil serviste Travmalı hastada Kan ve Kan ürünleri
Halil Kaya
09:10 - 09:30 Subaraknoid Hemoraji: LP ye kimlerin ihtiyacı var?
Sertaç Güler
09:30 - 09:50 Servikal Omurga Yaralanmalarında Gözden Kaçanlar
Bedia Gülen
09:50 - 10:10 Yüksek enerjili Travmalar: Update
Özlem Bilir
10:10 - 10:20 Kahve Arası
11:20 - 12:40 Klinik Toksikoloji
Oturum Başkanları: Yunsur Çevik - Ahmet Sebe
11:20 - 11:40 İntoksikasyon Yönetiminde Değişen Trendler
Yunsur Çevik
11:40 - 12:00 Kardiyotoksik Ajanlarla Zehirlenme, EKG ve Lipid Tedavileri
Seçkin Söyüncü
12:00 - 12:20 Yeni kuşak sentetik kanabinoidler
Ertuğrul Altınbilek
12:20 - 12:40 Toksikolojide kanıta dayalı tıpla nereye kadar?
Kerem Çorbacıoğlu
12:40 - 14:00 Yemek Arası
14:00 - 15:20 Acil Serviste Görüntüleme
Oturum Başkanları: Erol Ünlüer, Nebi Sürüm
14:00 - 14:20 Abdominal Ağrıda USG, BT, MR ya da
Ertan Ararat
14:20 - 14:40 Toraks Patolojilerinde Ultrasonografi uygulamaları
Burak Katipoğlu
14:40 - 15:00 Gebe hastalarda görüntüleme seçenekleri
Halil İbrahim Çıkrıklar
15:00 - 15:20 Ortopedik X ray sırları
Can Aktaş
15:20 - 15:30 Kahve Arası
15:30 - 16:50 Acil Tıp-Sağlık Bakanlığı ve YÖK
Oturum Başkanları: Başar Cander, Behçet Al
15:30 - 15:50 Türkiye Acil Tıbbın geleceği
Başar Cander
15:50 - 16:10 Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Acil Tıp
Sadrettin Pençe
16:10 - 16:30 Acil serviste bitmeyen Sorunlar, Çözüm ?
Furkan Erol Karabekmez
16:30 - 16:50 Acil Tıp ve Yan dal
Behçet Al
16:50 - 17:50 Akılcı İlaç Kullanımı
Oturum Başkanı: Mehmet Gül
16:50 - 17:20 Acil Serviste Akılcı İlaç Kullanımı
Yahya Kemal Günaydın
17:20 - 17:50 Acilde Akılcı Antibiyotik Kullanımı
Mehmet Gül

SALON C (3. Gün)21 Nisan 2018
08:50 - 10:10 Acilde Cerrahi Hastalıklar Paneli
Oturum Başkanları: Gürkan Ersoy, Süha Türkmen
08:50 - 09:10 Mezenter iskemi
Oğuzhan Bol
09:10 - 09:30 Abdominal Kompartman Sendromu
Özgür Söğüt
09:30 - 09:50 Anorektal Aciller
F. Sinem Akgün
09:50 - 10:10 Akut Apandisit Güncel Yaklaşım
Abdullah Osman Koçak
10:10 - 10:20 Kahve Arası
11:20 - 12:40 Acil Serviste Travma-2
Oturum Başkanları: Suat Zengin, Harun Güneş
11:20 - 11:40 Pelvis Travmaları: Acil Tıp Uzmanı Ne bilmeli?
Sultan Tuna Akgöl Gür
11:40 - 12:00 Travmada Sıvı Resüsitasyonu: Update
Yücel Yüzbaşıoğlu
12:00 - 12:20 Travmalı hastada Metabolik Asidoz
Sevdegül Karadaş
12:20 - 12:40 Major Toraks Tavmalarında Acil Tıpçı İçin İpuçları
İshak Şan
12:40 - 14:00 Yemek Arası
14:00 - 15:20 Acil Tıpta Güncel Yaklaşımlar-1
Oturum Başkanları: Murat Ersel, Seda Özkan
14:00 - 14:15 Üst Gis kanaması yönetimine güncel yaklaşım
Şeref Emre Atiş
14:15 - 14:30 Acilde Alternatif Tıp
M. Gökhan Turtay
14:30 - 14:45 Hipertansif urgency
Kubilay Vural
14:45 - 15:00 Acilde pulmoner emboli yaklaşımlarında yenilikler
Gökhan Ersunan
15:00 - 15:15 Diyabetik Aciller Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar
Halil Doğan
15:15 - 15:30 Acil Serviste Gastroenteritli Hastaya Yaklaşım
Hayriye Gönüllü Kama
15:20 - 15:30 Kahve arası
15:30 - 17:00 Acil Tıpta Güncel Yaklaşımlar-2
Oturum Başkanları: Mehtap Gürger, Özlem Bilir
15:30 - 15:45 Akut Kalp Yetmezliği Tedavisinde Neler Değişti?
Erdal Demirtaş
15:45 - 16:00 Steward Yöntemi İle Kan gazı Değerlendirilmesi
Uğur Lök
16:00 - 16:15 ATLS: Update
Şükrü Gürbüz
16:15 - 16:30 Travmada Prognostik Markerlar
Bilgehan Demir
16:30 - 16:45 Acil Servis ve Sosyal Medya kullanımı
Özlem Tataroğlu
16:45 - 17:00 Acil Serviste VİP hastaya Yaklaşım
Sedat Özbay

TRACK D (Day 3)
08:50 - 10:10 Trauma
Chairs: Behçet Al, Eric Revue
08:50 - 09:10 Updates in Shock Management in Trauma
Behçet Al
09:10 - 09:30 Coagulopathy of Trauma
Adan R. Atriham
09:30 - 09:50 Pelvic Trauma Management in ED
Wael Hakmeh
09:50 - 10:10 The Role of Ultrasound in Trauma
Ömer Salt
11:10 - 11:20 Coffee Break
11:20 - 12:40 Cardiac Emergency
Chairs: Constantin AU, Deavandra Richaria
11:20 - 11:40 Right Ventriculary Failure in ED
Vimal Krishnan
11:40 - 12:00 Heart’s Infective Diseases
Mustafa Keşaplı
12:00 - 12:20 Arrhytmia is a Challenge for Most Emergency Physicians
Ahmad Aldhoun
12:20 - 12:40 Traumatic Chest Pain Approach and Management in Emergency Department
Ahmad Essalim
12:40 - 14:00 Lunch
14:00 - 15:20 Prehospital
Chairs: Polat Durukan, Wang Zhong
14:00 - 14:20 Life-saving Pre-hospital Trauma Interventions
Mücahit Avcil
14:20 - 14:40 Prehospital Management Models in Europe: Tips and Tricks Scoop and Run or Stay and Play: Prons and Cons
Eric Revue
14:40 - 15:00 The Impact of Prehospital Triage in Trauma Patients
Ayça Çalbay
15:00 - 15:20 Prehospital Airway Management: Tips and Tricks
Aleksandra Berdzinska
15:20 - 15:30 Coffee Break
15:30 - 16:50 Critical ED Management
Chairs: Juliusz Jackubaszko, Oktay Eray
15:30 - 15:50 Lipid emulsion therapy: Tips and Tricks
Kenan Türkdoğan
15:50 - 16:10 Evaluation of the effect of improved qSOFA score on the severity and prognosis of emergency adult sepsis patients
Cao Yu
16:10 - 16:30 What antidots in our pocket during daily practices
Afşin Emre Kayıpmaz
16:30 - 16:50 Hemodialysis in EM
Özgür Erdoğan
16:50 - 18:30 Asistan Sunum Yarışması
Moderatörler: Zeynep Çakır, Mehmet Gül, İsa Kılıçaslan

22 April 2018

TRACK A (Day 4)
09:00 - 10:40 YEPS: Rising Stars of Emergency Medicine
Chairs: Burak Katipoğlu, Başak Yılmaz
09:00 - 09:20 The Most Common Myths in Emergency Medicine
Mustafa Sabak
09:20 - 09:40 Managing hospital violence
Mustafa Çiçek
09:40 - 10:00 How to use FOAMed
Leyla Öztürk
10:00 - 10:20 Art of Consultation in ED
Eylem Kuday
10:20 - 10:40 How to regain the sleep cycle and biorhythm after night shifts?
Hakan Güner
10:40 - 10:50 Coffee Break
10:50 - 12:10 Neurologic Emergencies
Chairs: Tamorish Kole, Jill Mcewen
10:50 - 11:10 Stroke Pathways: From EMS to ER to ICU
Tamorish Kole
11:10 - 11:30 Critical Illness Neuropathy
Jill McEwen
11:30 - 11:50 Acute Confessional State: Management in Emergency Deprtment
Deavandra Richaria
11:50 - 12:10 CNS infections: What’s New?
Gülşah Çıkrıkçı
Closing

SALON B (4. Gün)22 Nisan 2018
09:00 - 10:30 Acilde özel hasta grupları
Oturum Başkanları: Cemil Kavalcı, Nuri Bozdemir
09:00 - 09:15 DVT li hasta ne yapayım?
Serhat Koyuncu
09:15 - 09:30 Cinsel istismarlı hasta yönetimi
Mücahit Kapçı
09:30 - 09:45 Acil serviste deri döküntülü hasta
Yusuf Kenan Tekin
09:45 - 10:00 Acil Serviste kırmızı gözlü hasta
Mehtap Gürger
10:00 - 10:15 Acil serviste hepatik koma yönetimi
Mevlana Ömeroğlu
10:15 - 10:30 Nonspesifik karın ağrısı: Ne yapmalı?
H. Mehmet Çalışkan
10:30 - 10:50 Kahve Arası
10:50 - 12:20 Acil Serviste Nörolojik Hastalıklar
Oturum Başkanları: Ayhan Aköz, Mustafa Ekici
10:50 - 11:05 Ağır sefaljinin teşhis stratejileri
Serhat Karaman
11:05 - 11:20 Akut TIA / Strok yönetiminde yenilikler
Ethem Acar
11:20 - 11:35 Serebral Venöz Tromboz: Ne kadar farkındayız?
Abuzer Coşkun
11:35 - 11:50 Epileptik Durum, ED yönetiminde güncelleme
Şerife Özdinç
11:50 - 12:05 Acil İnmeli Hastalarda Endovasküler Tedavi Yönetimi
Okan Yıldırım
12:05 - 12:20 Senkop: Mortal Seyreden Durumlar
Mustafa Önder Gönen

SALON C (4. Gün)22 Nisan 2018
09:00 - 10:30 Internal Medicine Paneli
Oturum Başkanları: Y. Kemal Günaydın, Semih Korkut
09:00 - 09:15 Acil Olgularda Yeni Antikoagülan ve Antitrombosit İlaçlar
Sibel Güçlü
09:15 - 09:30 K Vitamini, Taze Donmuş Plazma, Protrombin Kompleks Konsantresi: Ne Zaman, Hangisi?
Abdurrahman Yılmaz
09:30 - 09:45 Acilde Trombositopenili Hastaya Yaklaşım
Kenan Ataç
09:45 - 10:00 Rabdomiyoliz ve Komplikasyonlarının Yönetimi
Ceren Şen Tanrıkulu
10:00 - 10:15 Acilde Hiponatremi ve Hipernatremi: Güncel Yaklaşım
Fatih Mehmet Sarı
10:15 - 10:30 Gebelikte Mortal Aciller
Orhan Delice
10:30 - 10:50 Kahve Arası
10:50 - 12:20 Travma Paneli
Oturum Başkanları: Zeynep Çakır, Mehmet Okumuş
11:05 - 11:20 Eyvah İğne Battı Ne Yapayım?
Esra Kadıoğlu
11:20 - 11:35 Travmalarda Traneksamik asit
Ahmet Afacan
11:35 - 11:50 Çocuklarda Kafa Travması ve Güncel Yönetimi
İsmail Tayfur
11:50 - 12:05 Acil Serviste Omuz Çıkığı Yönetimi
İlker Akbaş
12:05 - 12:20 Barotravmalar
Fatma Tortum

SALON D (4. Gün)22 Nisan 2018
09:00 - 10:30 Analjezi Paneli
Oturum Başkanları: Şerife Özdinç, Yavuz Katırcı
09:00 - 09:15 Baş Ağrısında Analjezi
Meral Tandoğan
09:15 - 09:30 Akut Batında Analjezi
Mustafa Çalık
09:30 - 09:45 Renal Kolikte Analjezi
Serdar Derya
09:45 - 10:00 Ortopedik Müdahalelerde Analjezi
Gamze Bozkuş
10:00 - 10:15 Cerrahi Müdahalelerde Analjezi
Yunus Karaca
10:15 - 10:30 Analjezikler ne kadar masum? Nelere dikkat etmeli?
Asım Kalkan
10:30 - 10:50 Kahve Arası
10:50 - 12:20 Çevresel Aciller
Oturum Başkanları: Havva Şahin Kavaklı, Latif Duran
10:50 - 11:00 İrukandji Sendromu
Mehmet Mustafa Şinasi
11:00 - 11:10 Yılan antivenomu
Erdal Yılmaz
11:10 - 11:20 Siyanür Antidot Kitleri
Avni Uygar Seyhan
11:20 - 11:30 Dimerkaptosüksinik Asit (DMSA)
Bengü Mutlu Sarıçiçek
11:30 - 11:40 Diş Macunu ile zehirlenme
Özlem Uzun
11:40 - 11:50 Kimyasal Göz Yanıkları
Murat Carus
11:50 - 12:00 Botulinum Antitoksini
Şakir Ömür Hıncal
12:00 - 12:10 Demir İçeren İlaçlarla Zehirlenme
Sevgi Yumrutepe


KAYIT &
KONAKLAMA

BİLDİRİ
GÖNDERİMİ

BİLİMSEL
PROGRAM

KONGRE
MERKEZİ
ÖNEMLİ TARİHLER
  • Erken Kayıt İçin Son Tarih:
    26 OCAK 2018
  • Bildiri Özeti Gönderimi İçin Son Tarih:
    30 MART 2018